برچسب: اروپا

کیاموتور در ایران و آمریکا و اروپا

خودروهایی که محصول کیا موتورز می باشند به وسیله شرکت اطلس خودرو به ایران می آیند و همچنین یک مدل از این محصولات به اسم سراتو قادر می باشد در ایران به وسیله شرکت سایپا تولید در خود ایران تولید گردد
در ایالت متحده بخش اعظمی از فروش و بازار یابی خودروهای کیا موتورز را کمپانی کیا موتورز آمریکا در دست دارد
در سال 2008 بود که کمپانی کیا موتورز آمریکا موفق گشت که برای 14 امین بار رکورد فروشش را در ایالت متحده بشکند