برچسب: بهترین خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش کیاموتورز در سال 94 بهترین شد

براساس آخرین گزارشی که سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش کرده است شرکت اطلس خودرو که نمایندگی خودروهای کیاموتورز را بر عهده دارد بهترین کیفیت را در ارائه خدمات پس از فروش ارائه کرده است .
به صورت کامل تر باید بگوییم که در سنجشی که سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال 94 برای خودروهای وارداتی به عمل آورده است کمپانی اطلس خودرو بهترین شرکت در خصوص ارائه خدمات پس از فروش معرفی شده است .