برچسب: توقف

شرکت کیا موتورز صادرات به ایران را متوقف نمود

همه ما در ایران شرکت کیاموتورز را با نام خودروی پرایدش می شناسیم این کمپانی از توقف صادراتش به کشور ایرانمان خبر داد .
سخنگوی شرکت کیا بیان داشت که دولت کره جنوبی در برابر ایران یک سری سیاست هایی را اتخاذ نموده است که بخشی از تصمیم گیری های جدید مربوط به شرکت کیاموتورز می باشد