برچسب: ریشه نام

ریشه نام کیا موتورز

در سال 1944 کمپانی کیا موتور نخستین فعالیت های خود را در زمینه تولید قطعات دوچرخه آغاز نمود
محل فعالیت های نخستین این کمپانی در کشور کره جنوبی و شهر سول می بود
این کمپانی دو ادعا درباره شرکت خود داشت : یکی نخستین کارخانه تولید کننده اتوموبیل و دیگری صادرات نخستین اتوموبیل از کره