برچسب: سرنشینان

مقایسه فضای بار و سرنشینان برای خودروهای کیا اسپورتیج و هیوندا توسان

تا زمانی که در قسمت عقب این اتومبیل ها 2 نفر نشسته باشند هیچ گونه مشکلی پیش نمی آید اما همین که 3 نفر بنشینند برتری از آن خودروی هیوندا توسان می شود .
در این خصوص یک موضوع دیگر هم هست که باز برتری را در این مقوله به خودروی هیوندا توسان می دهد و آن هم میزان دید برای سرنشینان عقب می باشد که در خودروی توسان وضعیت بهتر از اسپورتیج می باشد .