برچسب: شراکت سایپا و کیاموتورز

منتفی شدن همکاری سایپا با کیاموتورز و آغاز شراکتش با سیتروئن

مهدی جمالی از یکسری ابهامات در خصوص شراکت سایپا و کیاموتورز و سیتروئن پرده برداشت و در این خصوص بیان داشت که شراکت سایپا و کیاموتورز منتفی گردیده است و در عوض قرار شده است تا نخستین محصول مشترک میان سایپا و سیتروئن در زمستان به بازارهای خودروی کشورمان عرضه گردد .