برچسب: هندلینگ

مقایسه هندلینگ هیوندای توسان و کیا اسپورتیج

برای انتخاب نمودن یک خودرو یک چیز دیگری که خیلی اهمیت دارد موضوع هندلیگ آن هست و هر خریداری برای خرید یک خودرو باید این موضوع را هم در نظر بگیرد .
بعد از بررسی هندلینگ دو خودروی کیا اسپورتیج و هیوندا توسان این نتیجه حاصل می گردد که هر دو خودرو مانند همدیگر هستند .
این دو خودرو علاوه بر آنکه دارای پیشرانه یکسان هستند دارای هندلینگ وفرمان پذیری مشابهی هم می باشند .