برچسب: کیاموتورز و خودروهای خودران

تکنولوژی 5G رکن اصلی توسعه خودروهای خودران از دیدگاه کیاموتورز

شرکت خودروسازی کیاموتورز بر این عقیده است که فناوری و تکنولوژی 5G یکی از مهم ترین ارکان توسعه یافتن پروژه ی خودروهای خودران می باشد .
در واقع تکنولوژی 5G یک تکنولوژی جدید و خاص می باشد که با خود محصولات و دستاوردهای زیادی را به همراه آورده است .
از جمله دستاوردهای مذکور عبارتند از : انواع و اقسام دیواس های متصل به اینترنت و خودروهای خودران و واقعیت مجازی .