برچسب: کیا اپتیما

مقایسه قابلیت اطمینان تویوتا کمری 2016 با کیااپتیما 2016

بعد از بررسی هایی که از دو خودروی کیا اپتیما 2016 و تویوتا کمری 2016 برای سنجش میزان قابلیت اطمینان توسط جی دی پاور به عمل آماده است مشخص گردیده است که خودروی کیا اپتیما از نظر قابلیت اطمینان ازسطح متوسط پایین تر است و خودروی تویوتا کمری نیز از سطح متوسط بالاتر قرار گرفته است .
خودروی کیا اپتیما در سال گذشته نیز در این زمینه همین رتبه را اخذ کرده بود .