برچسب: گسترش

گسترش کیا موتور در جهان

کمپانی کیا موتورز در خیلی از کشور های جهان گسترانیده شده است مثلا این کمپانی در آمریکا هم یک شاخه دارد که با نام کیا موتورز آمریکا ثبت شده است
کیا موتورز دارای سه سایت تولیدی در کشور کره جنوبی می باشد
این کمپانی یک کارخانه هم در کشور اسلواکی دارد و باز هم دو کارخانه در چین برای خود مستقر گردانید