برچسب: PICANTO | پیکانتو

KIA PICANTO | کیا پیکانتو

کیا موفق شده است در طول مدت زمانی حدود 7 سال یک میلیون خودروی پیکانتو تولید نماید
خود کمپانی کیا معتقد می باشد که این توانایی را دارد که در آینده هم موفقیت زیادی به دست آورد
کیا یک مدل جدید از این خودرو را برای سال 2013 باظاهر جدیدش عرضه نموده است