برچسب: PROSEED | پروسید

KIA PROSEED | کیا پرو سید

اتوموبیل کیا پروسید در حالت عادی و استاندارش یک خودروی هاچ بک 5 درب می باشد
رقیب این اتوموبیل هیوندا آی 30 می باشد این خودرو یک ظاهر جذاب و مدرنی دارد به طوری که هر کس آن را می بیند به یاد خودروهای مدرن می افتد
شرکت کیا به فکر جوانان عاشق سرعت و شتاب هم بوده است و یک اتوموبیل شهری و کوچک اما با قابلیت یک خودروی جی تی را برای جوانان طراحی کرده است